Het bedrijf

Ruitenberg BasIQs is een zelfstandig opererend bedrijf binnen de Ruitenberg groep. Naast het meer productiegerichte Ruitenberg Ingredients heeft Ruitenberg BasIQs als kerntaak het oorspronkelijke handelskarakter van Willem Ruitenberg Czn N.V. (WRC) weer tot leven te roepen.

Vanuit de oorspronkelijke locatie in Amersfoort is een klein specialistisch team bezig deze opdracht uit te voeren.

Als kernactiviteit heeft Basiqs de strategische handel in dropextracten. De grondstoffen, welke worden ingekocht in o.a.  China, het Midden Oosten en Amerika, worden in Nederland geconverteerd tot technologisch hoogwaardige ingrediënten. Als vloeibare- of poeder mixen worden deze geleverd aan de zoetwarenindustrie in heel Europa.

Naast dropextracten houdt BasIQs zich bezig met het de handel in aanverwante grond- en hulpstoffen voor de levensmiddelenindustrie. Naast de al bestaande productgroepen CracRiz en Tapiocaline, is BasIQs ook voortdurend op zoek naar nieuwe ingrediënten uit nog onbekende bron.

 

Onze lijfspreuk is niet voor niets: “We zijn op zoek naar de dingen die we nog niet weten”

 

Met deze pioniers mentaliteit keert BasIQs weer terug naar de basis van Ruitenberg. Het grote verschil met vroeger is echter de enorme technologische ontwikkeling die BasIQs een voorsprong geeft op een puur handelsbedrijf.

 

Ruitenberg historie

In 1938 startte Willem Ruitenberg  in Amersfoort zijn handelsfirma W. Ruitenberg Czn.

Oorspronkelijk lag de nadruk op de handel in grondstoffen waarvan zetmelen de hoofdgroep vormden. In 1948 maakte WRC al kennis met dropextracten en begon deze te importeren voor levering aan de zoetwarenindustrie. Het zoeken naar en introduceren van nieuwe ingrediënten in de Nederlandse voedingsmiddelenmarkt is altijd één van de kerntaken van WRC gebleven.

Daarnaast startte WRC in de jaren 70 eigen faciliteiten voor het ontwikkelen en produceren van specialistische mengproducten. Door nieuwe innovatieve technologieën te ontwikkelen werd de toepasbaarheid van een groot aantal ingrediënten sterk verbeterd. Deze drang naar innovatie was en is een drijvende kracht achter het technologische succes van Ruitenberg.

Met de verhuizing naar Twello veranderde de naam van het bedrijf in Ruitenberg Ingredients. (R I) In Twello werden de faciliteiten voor productontwikkeling en productie verder uitgebreid en Ruitenberg Ingredients groeide uit tot een meer productiegerichte onderneming. Het traditionele handelskarakter raakte hierdoor echter wat op de achtergrond. Dit was het sterkst voelbaar binnen de afdeling waar dropextracten werden geïmporteerd en geconverteerd.

Om die reden is in 2012 besloten dat de afdeling zoetwaren met ingang van 2013 als zelfstandig bedrijf binnen de Ruitenberg Groep gaat functioneren. Vanuit de oorspronkelijke locatie in Amersfoort zet een specialistisch team onder de naam Ruitenberg BasIQs de handelsactiviteiten van Ruitenberg voort.

De product ontwikkeling en productie blijven ondergebracht bij Ruitenberg Ingredients in Twello.

Door optimaal gebruik te maken van de expertise van beide zusterbedrijven, kan Ruitenberg de  levensmiddelenindustrie nog beter van dienst zijn.

 

Copyright 2021 Ruitenberg BasIQs | Powered by InToto Webdevelopment