CracRIZ

I Nederländerna och Finland är Ruitenberg BasIQs exklusiv distributör av extruderade produkter från GEMEF Industries. Sedan 1897 utvecklar, producerar och säljer GEMEF Industries råvaror och funktionella ingredienser baserade på spannmål. Familjeföretagets långa historia och stora erfarenhet gör att de är specialister på extruderade produkter. De kan därmed leverera en brett urval av extruderade produkter av olika råvaror, av hög kvalitet och med stor leveranspålitlighet. Man har utvecklat mer än 1400 recept för olika kornstorlek, former, sammansättningar och tillsatser. Ruitenberg BasIQs betjänar bland annat följande industrier: Choklad, Flingor, Bageriråvaror, Snacks och Coatings.

Sortimentet består i stora drag av följande produktlinjer:

CRACRIZ, Knapriga sädesprodukter
CRACBISCUIT, Knapriga kakbitar
GECOATE CRACRIZ, Knapriga sädesprodukter med överdrag
CRACFINE, Lätt knapriga sädesprodukter
CRACFLAKES, Extruderade flingor
CRACMALT, Knapriga maltprodukter
CRACoa, Knapriga kakaorika produkter
CRAC’Veggie, Knapriga morot-riscrisps
CRACFRUIT, Knapriga fruktcrisps

Copyright 2021 Ruitenberg BasIQs | Powered by InToto Webdevelopment